Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

17.07.2018
09.07.2018
22.06.2018
22.06.2018
19.06.2018
12.06.2018
29.05.2018
29.05.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl