Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

17.01.2019
17.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
12.01.2019
11.01.2019
11.01.2019
11.01.2019
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl