Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

12.07.2018
03.07.2018
28.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl