Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

20.09.2018
20.09.2018
13.09.2018
13.09.2018
10.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl