Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

09.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
06.11.2018
26.10.2018
26.10.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl