Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 października 2018
SZKOLENIE ŻOŁNIERZY REZERWY
W dniach 1-10października br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku Podlaskim odbyły się ćwiczenia krótkotrwałe żołnierzy rezerwy.


W szkoleniu udział wzięli oficerowie i podoficerowie komórek organizacyjnych WKU. Podczas zajęć żołnierze zostali zapoznani z obowiązkami na poszczególnych stanowiskach służbowych zgodnie z posiadanym przydziałem mobilizacyjnym oraz zadaniami komórek organizacyjnych Wojskowej Komendy Uzupełnień. Rezerwiści mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie z pistoletu wojskowego. Doskonalili indywidualne i zespołowe umiejętności w planowaniu i realizacji zadań w trakcie treningu sztabowego NURZEC-18.

Na zakończenie ćwiczeń Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Marek Figzał podsumował ich wyniki. Podziękował żołnierzom rezerwy za sumienną realizację zadań oraz wręczył wszystkim Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Dołączona galeria zdjęć: Zakończenie ćwiczenia żołnierzy rezerwy oraz treningu sztabowego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl