Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 czerwca 2018
Wolne stanowiska służbowe w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie.
Poszukiwani oficerowie młodsi oraz podoficerowie o specjalnościach inżynieryjno –lotniczych.


Głównym zadaniem 1. Bazy Lotnictwa Transportowego jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie( VIP).

 

 

Flota statków powietrznych 1. BLTr jest sukcesywnie powiększana o nowoczesne samoloty,
a personel służby inżynieryjno-lotniczej ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji biorąc  udział w licznych kursach i szkoleniach, również międzynarodowych. Ponadto, personelowi wykonującemu bezpośrednią obsługę statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania zadań transportu o statusie „HEAD”, przysługuje w charakterze stałym pieniężny dodatek specjalny.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl