Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 czerwca 2018
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 14. dywizjonie artylerii przeciwpancernej
Informuję, że w 14.dappanc w Suwałkach odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowe w korpusie szeregowych, podoficerów młodszych i oficerów młodszych.


 

 

Termin kwalifikacji:
31.07.2018 r., godz. 08:00

 Miejsce stawiennictwa:

14. DYWIZJON ARTYLERII PRZECIWPANCERNEJ
JW. 1747
Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21
tel. 261-347-551

 Podczas kwalifikacji kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy),
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia,
  • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,
  • strój sportowy.

Dodatkowe  informacje można uzyskać:
- w 14. dappanc w Suwałkach, tel. 261-347-551,
- w WKU w Bielsku Podlaskim, tel. 261-398-073.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl