Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim - Kolejni terytorialsi złożyli uroczystą przysięgę

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28.05.2018
Kolejni terytorialsi złożyli uroczystą przysięgę

Zdjęcia: mjr Mieczysław Ciszak

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl