Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl