Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17.04.2018
19. rocznica wejścia Polski do NATO
12 marca 1999 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl