Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - CO TO TAKIEGO ?

Służba przygotowawcza to swoista przepustka, umożliwiająca podpisanie kontraktu na pełnienie służby w ramach NSR, oraz otwiera możliwość wstąpienia do zawodowej służby wojskowej
Oferta skierowana do osób, które nie odbyły służby wojskowej. Do tego rodzaju służby powołana może być osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat oraz odpowiednie wykształcenie:
 • co najmniej wyższe - przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerskiego,
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerskiego,
 • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych,
Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerskim – w styczniu lub kwietniu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerskim – w lutym lub lipcu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w styczniu, kwietniu, maju, lipcu, we wrześniu lub w październiku;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerskim pełnionej w kilku okresach (studenci) – w lipcu.
CZAS TRWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:
 • do 6 miesięcy - dla żołnierza kształcącego się w korpusie oficerskim - po szkoleniu przenosi się do rezerwy w stopniu kaprala (szeregowego, jeżeli nie zdał egzaminu lub st. szeregowego, jeżeli posiadał ten stopień przed tym egzaminem)
 • do 5 miesięcy - dla żołnierza kształcącego się w korpusie podoficerskim - po szkoleniu przenosi się do rezerwy w stopniu st. szeregowego (szeregowego, jeżeli nie zdał egzaminu)
 • do 4 miesięcy - dla żołnierza kształcącego się w korpusie szeregowych - po szkoleniu przenosi się do rezerwy  w stopniu szeregowego
WYNAGRODZENIA I PODSTAWOWE UPRAWNIENIA:
W okresie szkolenia w służbie przygotowawczej przysługuje:
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna,
 • miesięczne uposażenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, na potrzeby szeregowych,
 • miesięczne uposażenie w wysokości 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, na potrzeby podoficerów,
 • miesięczne uposażenie w wysokości 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, na potrzeby oficerów,
 • po otrzymaniu karty powołania do jej pełnienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
 • inne uprawnienia.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl