Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Marek FIGZAŁ

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
Zastępca Komendanta


Szef Wydziału Rekrutacji
mjr mgr Mieczyslaw CISZAK

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl