Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
ul. Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel: 261 398 065, fax: 261 398 069
e-mail: wkubielskpodlaski@ron.mil.pl

Godziny pracy:
w poniedziałek od 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku 7.30 – 15.30


Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
(po uzgodnieniu terminu z Referentem Prawno-Administracyjnym):

- w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00;
- w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy.

Wojskowy Komendant Uzupełnień

telefon:
e-mail:

261398083
m.figzal@ron.mil.pl

Referent Prawno-Administracyjny

telefon:
e-mail:

261398066
m.zdanuczyk-bolesta@ron.mil.pl

Samodzielny Referent

telefon:
e-mail:

261398075
w.zero@ron.mil.pl

Informatycy

telefon:
e-mail:

261398081
s.krasko@ron.mil.pl
p.filimoniuk@ron.mil.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

telefon:
e-mail:

261398071
m.barszczewski@ron.mil.pl

Kancelaria tajna

telefon:
e-mail:

261398067
g.kosobko@ron.mil.pl

Kancelaria jawna

telefon:
e-mail:

261398068
b.piotrowska@ron.mil.pl

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
– Szef Wydziału

telefon:
e-mail:

 

Ewidencja wojskowa

telefon:
e-mail:

261398076
a.sakowicz@ron.mil.pl

l.rosicki@ron.mil.pl

Rekonwersja i pomoc weteranom

Świadczenia na rzecz obrony

telefon:
e-mail:

261398077
k.szekowska@ron.mil.pl

Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne

Przydziały mobilizacyjne

telefon:
e-mail:

261398078
k.masalski@ron.mil.pl

z.malinowski@ron.mil.pl

Pracownicze przydziały mobilizacyjne

Ćwiczenia i kursy żołnierzy rezerwy

Szef Wydziału Rekrutacji

telefon:
e-mail:

261398074
m.ciszak@ron.mil.pl

Rekrutacja do wszystkich form służby wojskowej

telefon:

 

e-mail:

261398073

261398072

a.szurbak@ron.mil.pl

i.lawrenczuk@ron.mil.pl

j.wisniewski@ron.mil.pl

Szkolnictwo wojskowe

Przydziały kryzysowe i ćwiczenia żołnierzy NSR

Oficer prasowy

telefon:
e-mail:

261398074
m.ciszak@ron.mil.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

telefon:
e-mail:

261398066
m.zdanuczyk-bolesta@ron.mil.pl    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl