Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadry rezerwy

Kursy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Na kursy powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:

  • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
  • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  • ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

Za dobór kandydatów na kursy z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych, odpowiada wojskowy komendant uzupełnień.

KURSY OFICERSKIE

Na kursy oficerskie powołuje się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze bierze się pod uwagę specjalność wojskową (SW), w której kandydaci odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie cywilne i kwalifikacje zawodowe.

KURSY PODOFICERSKIE

Na kursy podoficerskie powołuje się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni.

 Procedury postępowania w stosunku do kandydatów na kursy oficerskie w korpusach osobowych:

  • Żandarmerii Wojskowej (SW 44A-C)
  • Medycznym (SW 40A-l)
  • Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej (SW 46A-C)

Wnioski ochotników o powołanie na ww. kursy przyjmuje się do dnia 30 marca 2018 r. od:

- żołnierzy rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych,
- osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

 

POBIERZ WNIOSEK

Dodatkowe informacje:
ppor. Krzysztof Masalski
tel. 261398078

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl