Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury

PROCEDURY REKRUTACYJNE
STUDIA STACJONARNE  I STOPNIA

Osoby zainteresowane studiami wojskowym  mogą skorzystać  z oferty edukacyjnej  niżej wymienionych uczelni:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 Proces rekrutacji na studia wojskowe kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji i wypełnienia ankiety- podania na stronie internetowej wybranej uczelni do dnia  31 marca danego roku kalendarzowego.  Wniosek wraz z  dokumentami  kandydat składa do rektora-komendanta uczelni wojskowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.

 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim otrzymuje  z uczelni  informację o zarejestrowanym i kieruje go na badania psychologiczne i lekarskie  w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. Kandydaci są informowani telefonicznie o konieczności stawienia się w WKU w Bielsku Podlaskim i odebrania skierowań.

Ponadto  kandydaci do WSOSP w Dęblinie  kierowani są na badania do:

Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie
ul. Krasińskiego 54
01-755 Warszawa
tel: 261 85 28 32, 261 85 26 16, 261 85 28 35

Kandydaci do AMW w Gdyni do

Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku 
przy 7 Szpitalu Marynarki Wojennej 
ul. Polanki 113
Gdańsk- Oliwa
(tel. 261 21 62 88, 261 21 64 69)

O zakwalifikowaniu na egzamin wstępny, terminie egzaminu oraz wynikach powiadamia  uczelnia.

STUDIUM OFICERSKIE  W AWL WE WROCŁAWIU 
STUDIA STACJONARNE  NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI
SZKOŁY PODOFICERSKIE

Proces rekrutacji kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji i wypełnienia ankiety- podania na stronie internetowej wybranej uczelni.  Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do Dyrektora Departamentu Kadr w określonym terminie (liczy się data złożenia dokumentów do WKU). Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim kieruje kandydata go na badania psychologiczne i lekarskie  w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. O zakwalifikowaniu na egzamin wstępny, terminie egzaminu oraz wynikach powiadamia  uczelnia/szkoła.

RUSZYŁ NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO
do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych 
na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski
na potrzeby WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl