Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo średnie
Od roku szkolnego 2003/2004 OLL funkcjonuje jako trzyletnie liceum ogólnokształcące o rozszerzonym programie nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego.Kadra dydaktyczna szkoły złożona jest z doświadczonych pedagogów, którzy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Całodobowy nadzór nad młodzieżą sprawuje w internacie profesjonalny zespół wychowawców. Oprócz rzetelnej wiedzy ogólnej uczniowie OLL zdobywają podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy lotniczej w ramach realizacji autorskich programów nauczania: wychowania fizycznego, kondycyjnego przygotowania do lotów, modelarstwa, higieny lotniczej, angielskiej frazeologii lotniczej, historii lotnictwa. Mają możliwość uczestniczenia w teoretycznych i praktycznych szkoleniach lotniczych (spadochronowym, szybowcowym, samolotowym), organizowanych w czasie roku szkolnego i wakacji.

GIMNAZJALISTO CHCESZ STUDIOWAĆ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów odrzutowych wybierz Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury  w Dęblinie :
  • Nauka trwa 3 lata;
  • Uczniowie mają zagwarantowany bezpłatny internat, wyżywienie, opiekę lekarską i umundurowanie;
  • Uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu lotniczym.
WARUNKI NABORU:
W terminie od 1 listopada do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego naukę w klasie pierwszej należy przesłać na adres OLL w Dęblinie:
  • Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły -
  • Podanie kandydata o przyjęcie do szkoły -
  • Życiorys kandydata;
  • Potwierdzona przez macierzystą szkołę kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum.
  Zasady naboru na stronie
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
08-521 Dęblin
ul. II Pułku Kraków 5
tel. 81 551 97 02
www.lotnik.wp.mil.pl
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl