Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły wyższe
 
 Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

00-908 Warszawa 49, ul. gen. S. Kaliskiego 2,
tel. /22/ 683 90 00
www.wat.edu.pl
Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni

81-103 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69,
tel. /58/ 626 27 35
www.amw.gdynia.pl
Akademia Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109,
tel. 261 658 576
www.awl.edu.pl

 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 
w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 12,
tel. /81/ 883 77 33
www.wsosp.deblin.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl