Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje


Historia Wojskowej Administracji na terenie Bielska Podlaskiego

  Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Nr PF-7 z dn. 18.08.1944r. powołano Rejonową Komendę Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, która zasięgiem działania objęła dawne powiaty: bielski i wysoko mazowiecki.
  W okresie swojej działalności powołała 7500 poborowych i żołnierzy rezerwy głównie do 8 i 9 Dywizji Piechoty WP oraz 2 Brygady Zaporowej. Rozkazem MON Nr 1423/ORG z dn. 25.05.1950r. RKU przeformowano na Wojskową Komendę Rejonową, która obejmowała swoją działalnością powiaty: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze.
  W dniu 28.12.1966r. przemianowano WKR na Powiatowy Sztab Wojskowy. Główne zadania PSzW to: prowadzenie prac mobilizacyjnych, poboru i szkolenie ludności cywilnej z powszechnej samoobrony.
  Rozkazem MON Nr 37/MON z dn. 01.08.1975r. PSzW został rozformowany i na jego miejsce powołano Wojskową Komendę Uzupełnień. WKU jest spadkobiercą chlubnych tradycji Rejonowej Komendy Uzupełnień, Wojskowej Komendy Rejonowej oraz Powiatowego Sztabu Wojskowego w Bielsku Podlaskim.

Historia budynku WKU

Obecny budynek WKU wybudowano przed 1900 rokiem. Wchodził on w skład budynków koszarowych Armii Rosyjskiej. Do 1915 roku w koszarach stacjonował "SUZDALSKI PUŁK UDERZENIOWY". Od 1915 roku do 1936 roku koszary były własnością władz miejskich i w tym czasie zostały rozebrane za wyjątkiem istniejącego budynku. W 1936 roku budynek został przekazany dla potrzeb W.P., które do tego czasu korzystało z budynków prywatnych. W okresie okupacji sowieckiej t.j. od września 1939 roku do czerwca 1941 roku w budynku mieścił się sowiecki "WOJENKOMAT". Od czerwca 1941 roku do sierpnia 1944 roku mieścił się magazyn drobnicowych materiałów budowlanych niemieckiej firmy "CHLUPKA". W dniu 18.08.1944 roku rozkazem naczelnego dowódcy W.P. została sformowana Wojskowa Komenda Rejonowa z siedzibą w w/w budynku, który jest do chwili obecnej wykorzystywany przez wojsko.


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl