Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zaświadczenie o służbie
 
WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Na wniosek zainteresowanego Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień wydaje zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej. Wymaganymi dokumentami są:

  • książeczka wojskowa lub dowód osobisty,
  • opłata skarbowa na kwotę 46 zł - (dotyczy tylko osób nie zamieszkujących na terytorium RP) płatne w kasie Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim .

Dane do przelewu

Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
PKO Bank Polski S.A. II RCK Białystok
numer rachunku:
24 1020 1332 0000 1402 1071 1374
kwota wpłaty 46 zł
dopisek na otrzymanym odcinku potwierdzenia "za wystawienie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej"
Zanim wpłacisz sprawdź aktualne konto

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl