Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zostań lekarzem

Na potrzeby przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym funkcjonują 2 modele pozyskiwania kandydatów, które obejmują:

 • studia na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej;
 • absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej poprzez 3 miesięczne studium oficerskie w AWL we  Wrocławiu.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, o których mowa w pkt. 3 – kieruje kandydata na badania);
 • niekarana sądownie;
 • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych;
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, (szczegóły);
 • spełnia wymogi określone w uchwałach senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski;
 • posiada co najmniej 18 lat.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach:


UWAGA!
    Rekrutacja on-line na stronie Uniwersytetu Medycznego odbywa się w trakcie trwania (ETAP PIERWSZY) procesu rekrutacji w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ
na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej do
15 maja 2018 roku.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl